. વરસાદની આગાહી

વરસાદની આગાહી

Showing posts with label વરસાદની આગાહી. Show all posts

Bhare varasad Ni agahi | ગુજરાતને ધમરોળશે વરસાદ અતિ થી ભારે વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં આગામી ચાર દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગનું માનીએ…